Tez-tez beriladigan savollar

Infografika

Pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchilarning umumiy soni                188 891
yoshga doir pensiya   127 307
nogironlik pensiya   30 141
boquvchisini yo'qotganlik pensiya   10 762
ijtimoiy nafaqalar   20 681
Pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchilarning umumiy soni                115 532
yoshga doir pensiya   78 353
nogironlik pensiya   11 724
boquvchisini yo'qotganlik pensiya   9 904
ijtimoiy nafaqalar   15 551
Pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchilarning umumiy soni                294 946
yoshga doir pensiya   216 854
nogironlik pensiya   28 692
boquvchisini yo'qotganlik pensiya   17 754
ijtimoiy nafaqalar   31 645
Pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchilarning umumiy soni                112 249
yoshga doir pensiya   79 834
nogironlik pensiya   16 720
boquvchisini yo'qotganlik pensiya   5 491
ijtimoiy nafaqalar   10 204
Pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchilarning umumiy soni                268 314
yoshga doir pensiya   195 392
nogironlik pensiya   30 090
boquvchisini yo'qotganlik pensiya   16 112
ijtimoiy nafaqalar   26 720
Pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchilarning umumiy soni                362 624
yoshga doir pensiya   273 962
nogironlik pensiya   34 618
boquvchisini yo'qotganlik pensiya   19 235
ijtimoiy nafaqalar   34 809
Pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchilarning umumiy soni                86 773
yoshga doir pensiya   58 999
nogironlik pensiya   13 319
boquvchisini yo'qotganlik pensiya   4 536
ijtimoiy nafaqalar   9 919
Pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchilarning umumiy soni                232 438
yoshga doir pensiya   164 293
nogironlik pensiya   24 758
boquvchisini yo'qotganlik pensiya   14 552
ijtimoiy nafaqalar   28 835
Pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchilarning umumiy soni                329 120
yoshga doir pensiya   259 415
nogironlik pensiya   27 382
boquvchisini yo'qotganlik pensiya   17 654
ijtimoiy nafaqalar   24 669
Pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchilarning umumiy soni                399 998
yoshga doir pensiya   317 534
nogironlik pensiya   36 794
boquvchisini yo'qotganlik pensiya   14 607
ijtimoiy nafaqalar   31 063
Pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchilarning umumiy soni                188 505
yoshga doir pensiya   140 694
nogironlik pensiya   20 586
boquvchisini yo'qotganlik pensiya   7 854
ijtimoiy nafaqalar   19 371
Pensiya va ijtimoiy nafaqa oluvchilarning umumiy soni                332 842
yoshga doir pensiya   276 487
nogironlik pensiya   30 947
boquvchisini yo'qotganlik pensiya   9 969
ijtimoiy nafaqalar   15 439